Jaunumi

 

 Izaugsme un nodarbinātība.

 Pateicoties atbalstam, kas saņemts no Eiropas Soaciālā fonda, SIA "VIOLA-STILS" piedalās projektā "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā".
 Projekta rezultātā audzēknim ir iespēja veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu, iepazīties ar konstrukciju izstrādei nepieciešamajiem aprēķiniem, šūt mašīnvīles, lietojot atbilstošas iekārtas, veikt gludināšanas darbus, kā arī apgūt daudz citu prasmju savā profesijā.